Beperk schade met een goede brandmeldinstallatie

Brand kan grote schade veroorzaken. Hoe sneller u een brand opmerkt, hoe meer u die schade kunt beperken.
Een brandmeldinstallatie helpt u hierbij. Zo’n installatie kan een brand al in een vroeg stadium ontdekken.

WAT IS EEN BRANDMELDINSTALLATIE?

Een brandmeldinstallatie is een alarmtoestel dat afgaat als er brand is. Daarmee kunt u brand al in een vroeg stadium ontdekken. Er zijn twee types: handmelders en automatische melders. Voor het eerste type is iemand nodig die het toestel aanzet als er brand is. Hij alarmeert daarmee iedereen die in het gebouw is. De automatische melder merkt de (beginnende) brand zelf op en geeft dan alarm, bijvoorbeeld aan een meldkamer.

Er zijn veel verschillende typen brandmelders op de markt. Een gecertificeerde installateur of technisch adviseur van Delta Lloyd kan u adviseren om een juiste keuze te maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Expertise Service Center van Delta Lloyd.

HOE ZIET EEN BRANDMELDINSTALLATIE ERUIT?

Een brandmeldinstallatie bestaat uit een centrale besturingskast met een handmelder of automatische melder. Een handmelders is meestal een kastje met een glazen ruitje. Iemand schakelt de installatie in door het ruitje in te drukken. Dat werkt natuurlijk alleen als er ook iemand is om dat te doen. Na werktijd is een handmelder daarom niet zo nuttig. Daarom heeft een automatische melder vaak de voorkeur. Dat is zeker zo als er onbemande productieprocessen zijn. Bij automatische melders gaat het vaak om rookmelders, maar er zijn ook andere typen. Een voorbeeld van een ander type is de thermomelder. Dat is een brandmelder die op temperatuur reageert.

Geavanceerdere melders ‘besnuffelen’ de lucht in een ruimte om rookontwikkeling te detecteren. U kunt rookmelders ook aan een inbraaksysteem koppelen om op die manier brand door te geven aan een meldkamer.

WAAROM HEEFT U EEN BRANDMELDINSTALLATIE NODIG?

Een brandmeldinstallatie is nodig voor de veiligheid van personen en om brandschade zo veel mogelijk te beperken. Vaak eist de brandweer dat u een installatie aanlegt. Dit is zeker het geval in gebouwen met mensen die bij brand hulp nodig hebben. Denk aan een kinderdagverblijf, hotel of verzorgingshuis. Hoe sneller u de brand ontdekt, hoe meer tijd er is om mensen in veiligheid te brengen. En hoe meer tijd er is om de brand te blussen en dus schade te voorkomen. Ook de bedrijfscontinuïteit is er daarom van afhankelijk.

Of blussen succesvol is, hangt onder meer af van de hoeveelheid brandbare materialen in de bouwconstructie en in het gebouw zelf.
Een brandmeldinstallatie is aangelegd voor een specifiek risico. Gaat uw bedrijf iets anders doen? Dan moet u ook kijken of de installatie nog past bij die nieuwe activiteiten.

INSTALLATIES VOLGENS NEN-NORMERING

Vaak eist de brandweer dat een bedrijf een brandmeldinstallatie plaatst. In het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit staat wanneer er een brandmeldinstallatie moet zijn. Doorgaans moet u een brandmeldinstallatie aanleggen volgens NEN 2535 of NEN 2575. Deze NEN-normen geven de regels voor het ontwerp en de uitvoering van de brandmeldinstallatie die u moet installeren. Er staat verder in waar u melders moet plaatsen en aan welke specifieke eisen een installatie moet voldoen. Dit gebeurt op basis van een zogeheten Programma van eisen. De brandweer en de opdrachtgever ondertekenen dit programma. Eist een verzekeraar de installatie? Dan moet ook hij het programma ondertekenen. Alleen als u de brandmeldinstallatie hebt aangelegd volgens het Programma van eisen, ontvangt u een certificaat.

MISVERSTANDEN OVER BRANDMELDINSTALLATIES

Er bestaan twee hardnekkige misverstanden over brandmeldinstallaties. Welke twee zijn dat? En waarom zijn het misverstanden?

  • Als ik eenmaal een brandmeldinstallatie heb aangelegd, hoef ik er verder niet meer naar om te kijken.
    Het is van groot belang om de brandmeldinstallatie regelmatig te testen en jaarlijks te laten keuren. Alleen dan weet u zeker dat zij goed werkt. Dit is geregeld in NEN 2654. Om uw certificaat te behouden, moet u deze keuring jaarlijks laten uitvoeren. En elke maand moet u de installatie testen.
  • Een gecertificeerde brandmeldinstallatie detecteert brand in het hele gebouw.
    U kunt ook kiezen voor een beperkte branddetectie. Als een ruimte in een gebouw maar één vluchtroute heeft, eist de brandweer doorgaans branddetectie in die route. Maar u kunt ook rookmelders plaatsen in technische ruimten, omdat hier de brandkans in verhouding vaak het grootst is. U kunt ook deze systemen met beperkte branddetectie certificeren.

AANLEG EN CERTIFICERING

PDK Installatietechniek certificeert onder meer brandmeldinstallaties. In certificatieschema’s maakt PDK Installatietechniek onderscheid tussen het ontwerpen en leveren, het onderhoud en het installatiewerk aan een brandmeldinstallatie.

EEN OVERZICHT

Bent u geïnteresseerd geraakt of heeft u nog vragen?

Contact